תגיש לי - An Overview

File:Judean_Desert_IMG_1900.JPG continues to be stated at Commons:Deletion requests so the Neighborhood can talk about whether or not it ought to be held or not. We would respect it if you could possibly visit voice your feeling relating to this at its entry.

Make sure you remember to reply to and – if acceptable – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which deal with the nominator will not have an impact on the result of the nomination. Thank you!

Please remember to answer and – if correct – contradict the arguments supporting deletion. Arguments which give attention to the nominator will not likely have an affect on the results of the nomination. Thanks!

The staff is focusing on a modern wikitext editor. The 2017 wikitext editor will seem like the Visible editor and have the capacity to use the citoid support and other modern resources.

With this futuristic Section of the novel, The parable is currently dangerously reversed and falsified. Stephen the abuser will become the Woman's sufferer while the Lady is noticed for a blood thirsty monster. Lima says: "the reversal of roles shocks me".

In case you developed this picture, please Notice that The reality that it has been proposed for deletion will not automatically indicate that we don't value your type contribution. It merely means that one particular person believes that there is some particular issue with it, such as a copyright issue.

In the event you designed this file, you should Take note that the fact that it's been proposed for deletion would not necessarily suggest that we do not worth your type contribution. It only ensures that a person individual believes that there's some unique issue with it, like a copyright difficulty.

כך שהעמותה לא מתבקשת להקצות תקציב למיזם, כי אם לפרוש עליו את חסותה בלבד. אני אוכל להתכתב עם הוועד בנדון במרוצת השבוע הקרוב, אך לא יהיה לי פנאי לנהל את המיזם בפועל, או אפילו להריץ בעצמי בדיקת היתכנות שלו.

אמר שהיה חבר באצ"ל, כבר ברוסיה היה ראש תא בית"ר, המשיך וסיפר על פעולות שונות, אבל נחרט בי הסיפור הבא, סיפר שמישהו בבית החרושת ידע שיש לו בארון החשמל מעטפה עם שמות חבריו לתא לעת הצורך .

במקרה חלפתי השבוע בדף המיזם הנושן סיפורי סבתא ונתקלתי בהודעה שהשאירה לי שם סניטה לפני ארבע שנים ועודנה רלוונטית (: כעת סניטה get more info מציעה שאפנה לוויקימדיה ישראל על מנת להקים את המיזם לתחייה.

הסרג'נט קרא למר רייכסמן ושאל אותו ישירות אם יש כאן רוויזיוניסטים?

When the file is up for deletion due to the fact it's been superseded by a top-quality derivative of one's perform, take into account the notion that although the file may very well be deleted, your exertions (which we all significantly appreciate) life on in the new file.

NotNot just a symbolic description from the sexual abuse is describes while in the poems, but will also the fact of women's lives inside of a patriarchal and violent globe.

File:Kafr_Qara_P1070788.JPG has become mentioned at Commons:Deletion requests so the community can examine irrespective of whether it ought to be held or not. We would respect it if you could possibly check out voice your feeling relating to this at its entry.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “תגיש לי - An Overview”

Leave a Reply

Gravatar